Werkwijze

Oriëntatie

Een uitvoerig intake gesprek verschaft duidelijkheid over de aard van de problematiek en de kans van slagen bij acceptatie van de opdracht. Deze fase is wederzijds vrijblijvend; voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

Offerte

Op basis van het oriëntatie gesprek krijgt u een offerte met duidelijke omschrijving van:

N

Inhoud van de opdracht

N

Plan van aanpak

N

Werkwijze

N

Tijdpad

N

Kostenprognose

N

Voorwaarden en condities

N

Wijze van declareren en betalen

Na mondelinge toelichting van Kayoot besluit u al of niet de opdracht 
te verlenen.

Onderzoek

Zorgvuldig onderzoek en scherpe analyse resulteren in een schriftelijke rapportage met conclusies en op praktische uitvoerbaarheid getoetste aanbevelingen.

Uitvoering 

Bij de in overleg opgestelde implementatie zal Kayoot in de meeste gevallen een begeleidende en coördinerende rol vervullen. Op verzoek kan hem ook een uitvoerende taak worden toebedeeld.

Offerte

Na beëindiging van de opdracht vindt gedurende een nader overeen te komen tijdsperiode een nazorg plaats. Een mogelijk evaluatiegesprek en/of eindgesprek kan uitsluitsel geven over de afronding van de opdracht en de mate waarin de beoogde doelen zijn bereikt.

Start vandaag

Gebruik maken van onze diensten? Klik op de knop en vraag vrijblijvend meer informatie aan of plan een afspraak.

06 50238137

berthillen@kayoot.nl

Heymansstraat 101
5927 NP Venlo

Gelieven alleen op afspraken langs te komen

Kayoot © 2022 | Privacybeleid | Website door: Websitexperts