Concrete producten

Concrete producten ingepast als maatwerk voor uw bedrijf.

Marktonderzoek 

Analyse van de markt aan de hand van desk-research, demografische gegevens, concurrentie- analyse en klantenonderzoek. Enkele aspecten die binnen de strategische planning aan de orde kunnen komen zijn:

5

Ontwikkelingen in de sportsector

5

Sportparticipatie

5

Bestedingen aan de sport

5

Geografisch verzorgingsgebied

5

Marktomvang landelijk

5

Marktomvang verzorgingsgebied

Quickscan

Marktonderzoek in vogelvlucht om de haalbaarheid van nieuwbouw- en uitbreidingsplannen te analyseren. Maar ook geschikt om over de huidige positie van een sport- en recreatiecentrum meer inzicht te krijgen. Doel van de quickscan is het marktpotentieel van uw centrum te onderzoeken. Een quickscan omvat een demografische analyse, een concurrentie-analyse en een overzicht van de relevante trends in de sport- en recreatiewereld.

Investscan 

Gedegen analyse waarmee u in korte tijd inzicht krijgt in de kans van slagen van uw uitbreidings- en investeringsplannen door het onderzoeken van de relatie tussen de investeringskosten en het rendement. Dit gebeurt momenteel i.s.m. deskundige die wij extern inschakelen.

Businessplan

Een businessplan geeft weer waar een organisatie voor staat en wat men de komende jaren wil en kan bereiken. Alle aspecten – strategie en businessdoelen, marktanalyse, exploitatieprognose, organisatiestructuur – komen aan de orde. De opdrachtgever krijgt daarnaast inzicht in de financiële consequenties van de geplande activiteiten.

Promotieplan

In een promotieplan leggen we een compleet stappenplan neer van alle activiteiten die ten doel hebben uw doelgroepen op een consistente wijze te informeren over uw centrum en hen uiteindelijk tot uw klant te maken. In dit plan kunnen indien gewenst alle financiële consequenties exact in budgetten naar tijd geanalyseerd worden.

Exploitatieanalyse 

Ter verbetering van het sociaal en economisch rendement van sportaccommodaties, onderzoeken, analyseren en toetsen wij exploitatieresultaten.

P & O advies

Het verlenen van personeel en organisatieadvies in het kader van alle voorkomende personeelszaken. Uitbreiding, inkrimping, begeleiding zijn enkele zaken die tot de mogelijkheden behoren. Dit gebeurt momenteel i.s.m. deskundige die wij extern inschakelen.

Start vandaag

Gebruik maken van onze diensten? Klik op de knop en vraag vrijblijvend meer informatie aan of plan een afspraak.

06 50238137

berthillen@kayoot.nl

Heymansstraat 101
5927 NP Venlo

Gelieven alleen op afspraken langs te komen

Kayoot © 2022 | Privacybeleid | Website door: Websitexperts