Sport- en recreatiemanagement | Kayoot

Kerndisciplines

Welkom op de website van Kayoot BV. Kayoot BV is een dynamische
organisatie die gespecialiseerd is in vier kerndisciplines:

Strategische marketing

Strategische marketing gericht op de praktische organisatie zaken binnen de dagelijkse bedrijfsvoering

Concrete producten

Concrete producten ingepast als maatwerk voor uw bedrijf.

Exploitatie en / of het beheer

Exploitatie en / of het beheer overnemen van een sport- of vrijetijdscentrum, zowel geheel als gedeeltelijk.

Privatisering

Privatisering van verenigingen, en begeleiding in beleidsmatige verenigingsactiviteiten.

Onze werkwijze

i
Offerte

Op basis van het oriëntatie gesprek krijgt u een offerte met duidelijke omschrijving van:

  • inhoud van de opdracht
  • plan van aanpak
  • werkwijze
  • tijdpad
  • kostenprognose
  • voorwaarden en condities
  • wijze van declareren en betalen

Na mondelinge toelichting van Kayoot besluit u al of niet de opdracht 
te verlenen.

Oriëntatie

Een uitvoerig intake gesprek verschaft duidelijkheid over de aard van de problematiek en de kans van slagen bij acceptatie van de opdracht. Deze fase is wederzijds vrijblijvend; voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

U
Onderzoek

Zorgvuldig onderzoek en scherpe analyse resulteren in een schriftelijke rapportage met conclusies en op praktische uitvoerbaarheid getoetste aanbevelingen.

Nazorg

Na beëindiging van de opdracht vindt gedurende een nader overeen te komen tijdsperiode een nazorg plaats. Een mogelijk evaluatiegesprek en/of eindgesprek kan uitsluitsel geven over de afronding van de opdracht en de mate waarin de beoogde doelen zijn bereikt.

Uitvoering

Bij de in overleg opgestelde implementatie zal Kayoot in de meeste gevallen een begeleidende en coördinerende rol vervullen. Op verzoek kan hem ook een uitvoerende taak worden toebedeeld.

Start vandaag

Gebruik maken van onze diensten? Klik op de knop en vraag vrijblijvend meer informatie aan of plan een afspraak.

06 50238137

berthillen@kayoot.nl

Heymansstraat 101
5927 NP Venlo

Gelieven alleen op afspraken langs te komen

Kayoot © 2022 | Privacybeleid | Website door: Websitexperts