Kayoot - Home    
 
 
 

Diensten / privatisering

Pagina achteruit Pagina vooruit
 
  Privatisering van verenigingen en begeleiding in beleidsmatige zaken van sport verenigingen.

Professionalisering en kwaliteitsverbetering zijn belangrijke doelstelling in de sportwereld anno 2002. NOC*NSF noemt ze als doelstellingen in het manifest ‘Nederland Sportland’.

In combinatie met het teruglopen van het aantal vrijwilligers ontstaan er gaten in bestuurlijke zaken / activiteiten. Daarnaast is er vanuit overheidswegen een grotere drang naar meer privatisering van sportcomplexen. Het afstoten van beheer, onderhoud en allerlei overige voorzieningen. Teruglopen van subsidies.

Door deze zaken komen verenigingen steeds meer onder druk te staan. Ze moeten naar hun leden zorgen voor een actieve vereniging met voldoende activiteiten, geschikte accommodaties enz. Anderzijds moet er ieder jaar een exploitatie begroting zijn die nog ruimte biedt voor andere zaken. Er moet plannen gemaakt worden voor de langere termijn. Enkele zaken zoals onderhoud, vervangingen, investeringen moeten alerter worden bijgehouden. Lopende onderhoudscontracten, garanties, kwaliteitscontroles, keuringen, sociale hygiene in kantines en legionella zijn belangrijke speerpunten qua beleid.Veel van deze zaken worden vanuit het bestuur correct overgedragen aan commissies. Maar hoe zit het met de continuïteit?

Wij kunnen zorgen voor een totale begeleiding bij het privatiseren van sportaccommodaties. Indien er geen privatisering mogelijk is kunnen we zorgen voor een nog betere professionalisering van alle verenigingsactiviteiten. Dit kan eenmalig of periodiek.

 
     
  © Copyrights 2004 Kayoot BV | Disclaimer  
     
Home  
Diensten  
strategische marketingplanning  
exploitatie en beheer  
privatisering  
concrete produkten  
Werkwijze  
Over Kayoot  
Referenties  
Contact  
     
  Roermondsestraat 55  
  5912 AJ Venlo  
  t: 077 473 9790  
  f: 077 473 9791  
  kayoot@kayoot.nl  
  www.kayoot.nl