Kayoot - Home    
 
 
 

Diensten / concrete produkten

Pagina achteruit Pagina vooruit
 
 

Concrete producten ingepast als maatwerk voor uw bedrijf.

Marktonderzoek
Analyse van de markt aan de hand van desk-research, demografische gegevens, concurrentie- analyse en klantenonderzoek. Enkele aspecten die binnen de strategische planning aan de orde kunnen komen zijn:
- Ontwikkelingen in de sportsector
- Sportparticipatie
- Bestedingen aan de sport
- Geografisch verzorgingsgebied
- Marktomvang landelijk
- Marktomvang verzorgingsgebiedQuickscan
Marktonderzoek in vogelvlucht om de haalbaarheid van nieuwbouw- en uitbreidingsplannen te analyseren. Maar ook geschikt om over de huidige positie van een sport- en recreatiecentrum meer inzicht te krijgen. Doel van de quickscan is het marktpotentieel van uw centrum te onderzoeken. Een quickscan omvat een demografische analyse, een concurrentie-analyse en een overzicht van de relevante trends in de sport- en recreatiewereld.


Investscan
Gedegen analyse waarmee u in korte tijd inzicht krijgt in de kans van slagen van uw uitbreidings- en investeringsplannen door het onderzoeken van de relatie tussen de investeringskosten en het rendement. Dit gebeurt momenteel i.s.m. deskundige die wij extern inschakelen.


Businessplan
Een businessplan geeft weer waar een organisatie voor staat en wat men de komende jaren wil en kan bereiken. Alle aspecten - strategie en businessdoelen, marktanalyse, exploitatieprognose, organisatiestructuur - komen aan de orde. De opdrachtgever krijgt daarnaast inzicht in de financiële consequenties van de geplande activiteiten.


Promotieplan
In een promotieplan leggen we een compleet stappenplan neer van alle activiteiten die ten doel hebben uw doelgroepen op een consistente wijze te informeren over uw centrum en hen uiteindelijk tot uw klant te maken. In dit plan kunnen indien gewenst alle financiële consequenties exact in budgetten naar tijd geanalyseerd worden.


Exploitatieanalyse
Ter verbetering van het sociaal en economisch rendement van sportaccommodaties, onderzoeken, analyseren en toetsen wij exploitatieresultaten.


P & O advies
Het verlenen van personeel en organisatieadvies in het kader van alle voorkomende personeelszaken. Uitbreiding, inkrimping, begeleiding zijn enkele zaken die tot de mogelijkheden behoren. Dit gebeurt momenteel i.s.m. deskundige die wij extern inschakelen.
 
     
  © Copyrights 2004 Kayoot BV | Disclaimer  
     
Home  
Diensten  
strategische marketingplanning  
exploitatie en beheer  
privatisering  
concrete produkten  
Werkwijze  
Over Kayoot  
Referenties  
Contact  
     
  Roermondsestraat 55  
  5912 AJ Venlo  
  t: 077 473 9790  
  f: 077 473 9791  
  kayoot@kayoot.nl  
  www.kayoot.nl