Kayoot - Home    
 
 
 

Werkwijze

Pagina achteruit Pagina vooruit
 
 

Oriëntatie
Een uitvoerig intake gesprek verschaft duidelijkheid over de aard van de problematiek en de kans van slagen bij acceptatie van de opdracht. Deze fase is wederzijds vrijblijvend; voor u zijn er geen kosten aan verbonden.

Offerte
Op basis van het oriëntatie gesprek krijgt u een offerte met duidelijke omschrijving van:

inhoud van de opdracht
plan van aanpak
werkwijze
tijdpad
kostenprognose
voorwaarden en condities
wijze van declareren en betalen

Na mondelinge toelichting van Kayoot besluit u al of niet de opdracht
te verlenen.

Onderzoek
Zorgvuldig onderzoek en scherpe analyse resulteren in een schriftelijke rapportage met conclusies en op praktische uitvoerbaarheid getoetste aanbevelingen.

Uitvoering
Bij de in overleg opgestelde implementatie zal Kayoot in de meeste gevallen een begeleidende en coördinerende rol vervullen. Op verzoek kan hem ook een uitvoerende taak worden toebedeeld.

Nazorg
Na beëindiging van de opdracht vindt gedurende een nader overeen te komen tijdsperiode een nazorg plaats. Een mogelijk evaluatiegesprek en/of eindgesprek kan uitsluitsel geven over de afronding van de opdracht en de mate waarin de beoogde doelen zijn bereikt.

 
     
  © Copyrights 2004 Kayoot BV | Disclaimer  
     
Home  
Diensten  
Werkwijze  
Over Kayoot  
Referenties  
Contact  
     
  Roermondsestraat 55  
  5912 AJ Venlo  
  t: 077 473 9790  
  f: 077 473 9791  
  kayoot@kayoot.nl  
  www.kayoot.nl